Apie projektą

 

Šis internetinis puslapis skirtas projektui „Raudonieji metai“. Projekto pavadinimas
simbolizuoja pirmąją sovietinę okupaciją ir su ja susijusį sovietizacijos laikotarpį.
 
Projekto dalyviai: mokytojai ir švietimo darbuotojai, besidomintys sovietinės okupacijos
tematika, siekiantys sužinoti ir padiskutuoti su kolegomis iš kitų valstybių – kaip sovietinė
okupacija paveikė Baltijos šalių visuomenes ir tolesnę jų raidą.
Projekte dalyvavo švietimo specialistai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos.
Projekto vykdymo vieta ir laikas – Lietuva, 2011 metai. Projektas įgyvendintas pagal Europos
Komisijos programos „Europa piliečiams“ 4 –ąjį veiksmą „Gyvoji Europos atmintis“.
Įgyvendinant projektą „Raudonieji metai“ įvyko 2 tarptautiniai seminarai Lietuvoje: Kaune ir
Ukmergėje.
 
Seminarų metu buvo įgyvendinamos šios veiklos:
• istorinių šaltinių apie sovietines okupacijas (dokumentų, nuotraukų) analizavimas;
• filmuotos istorinės medžiagos peržiūra, aptarimas;
• muziejų, susijusių su sovietinės okupacijos temomis, lankymas ir diskusijos apie ekspozicijų
panaudojimą ugdymo procese;
• darbas grupėse su skirtingais šaltiniais ir pedagoginių metodikų kūrimas;
• susitikimas su gyvais liudininkais, nukentėjusiais nuo sovietinės okupacijos;
• žygis pėsčiomis, lankant objektus, susijusius su sovietinės okupacijos metu vykusiu
rezistencijos judėjimu- partizaniniu karu.

 

Apie visas, projekto metu įgyvendintas veiklas, galite rasti šiame internetiniame puslapyje.