Metodinė medžiaga

 
Prezentacija 1 | Prezentacija 2 | Prezentacija 3
 
Metodinis užsiėmimas naudojant istorinius šaltinius.
 
Seminaro dalyviai padalinami į 3 grupes ir gauna šaltinius, susijusius su sovietų okupacija Baltijos valstybėse.
 
1 grupei pateikiamas dokumentas – Lietuvos ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje B.K. Balučio nota Didžiosios Britanijos vyriausybei.
2 grupei pateikiamas dokumentas – CŽV pranešimas apie gyvenimo sąlygas Baltijos šalių regione 1953 metais.
3 grupei pateikiamas dokumentas – CŽV pranešimas apie partizanų veiksmus Estijoje 1951 metais.
 
Užduotis visoms grupėms:

 • Susipažinti su dokumento turiniu;
 • Išdiskutuoti grupėje:
  • 1. kokia pagrindinė dokumento mintis?
   2. kokią informaciją iš dokumento mokytojas gali panaudoti ugdymo procese?
   3. kokia papildoma informacija galima būtų papildyti šį dokumentą?
 • Remiantis dokumento medžiaga grupė parengia prezentaciją/pristatymą kitoms grupėms

 
(Dokumentų tekstus galite rasti skilyje DOKUMENTAI).