Atsiliepimai | 3

 
1 | 2 | 3 | 4
 
Kalbant apie antrąją tarptautinio seminaro „Raudonieji metai“ dalį turi būti
pažymėta puiki seminaro organizacija. Seminaro programa buvo apgalvota taip,
kad dalyviai nuolat galėjo diskutuoti, dalintis nuomonėmis. Organizuojant darbą
grupėse buvo sudarytos sąlygos dalintis skirtingais požiūriais, keistis patirtimi
naudojant skirtingus mokymų apie totalitarinius rėžimus metodus.

Dar vienas ypač jaudinantis ne tik užsienio svečiams, bet ir mums , lietuviams,
momentas buvo susitikimas su partizanu Jonu Kadžioniu. Šio žmogaus, iškenėjusio
tiek kančių dėl kilnaus tikslo, optimizmas, patriotizmas buvo lyg postūmis iš naujo
apmąstyti kaip, kokiais meodais, kokius šaltinius naudojant ugdyti jaunus žmones
būti atsidavusius savo šaliai.

Rita Juškevičienė,

Radviliškio Vaižganto pagrindinės mokyklos TUC

koordinatorė